• Mere
  • Shotokai Karate Do

Shotokai Karate Do

Shotokai Karate Do 松濤會 空手道

Shotokai adskiller sig ikke så meget fra andre stilarter i formen, men mere i indholdet samt opfattelsen og udførelsen af teknikker. Shotokai er direkte målrettet mod kamp og selvforsvar.
I shotokai stilen er kroppen i en afslappet tilstand og ikke præget af ekstreme muskelkontraktioner, som ofte kendetegner traditionelle stilarter. I kontakt øjeblikket laves ligeledes ikke en ekstrem muskelsammentrækning for at stoppe angrebet, målet er at lade angrebet fortsætte. Opnås ikke kontakt, vil kroppen ganske naturlig lave den nødvendige muskelkontraktion.
Teknikkerne er bl.a. baseret på hofterotation, som kræver en fast, men eftergivende holdning i den grundlæggende teknik.
I shotokai laves bl.a. ingen cirkelbevægelse når der gå's frem i zenkutsu-dachi, ligeledes er stillingen smallere og dybere. Træning af Shotokai Karate Do foregår jf. Gichin Funakoshi og Shigeru Egami's træningsfilosofi for selvforsvar.

Tiltaleform

Anvendte tiltaleformer ved KDS Danmark

Tiltaleform

Beskrivelse

San

San betyder så meget som hr, fru, frøken eller "ærede". Det er almindelig høflighed at tilknytte ordet San til navnet når man tiltaler andre i Dojo'en.
Tiltale formen anvendes blandt eleverne indbyrdes.

Senpai

Senpai, som betyder "senior", anvendes som tiltaleform af højere graduerede/seniorer i dojo'en eller hjælpe instruktør.

Sensei

Sensei er tiltaleformen for klubbens chefinstruktør og betyder så meget som lærer/Instruktør, mere konkret betyder det "tidligere fødte".

 

Niju kun

Sensei Gichin Funakoshi's tyve regler, Shoto Niju kun
 

Karate-do begins and ends with rei Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto a wasaru na
There is no first strike in karate Karate ni sente nashi
Karate stands on the side of justice Karate wa, gi no taske
First know yourself, then know others Mazu onore o shire, shikashite ta o shire
Mentality over technique Gijitsu yori shinjitsu
The mind must be set free Kokoro wa hanatan koto o yosu
Calamity springs from carelessness Waza wai wa ketai ni seizu
Karate goes beyond the dojo Dojo nomino karate to omou na
Karate is a lifelong pursuit Karate-do no shugyo wa issho de aru
Apply the way of karate to all things. Therein lies its beauty Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari
Karate is like boiling water; without heat, it returns to its tepid state Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru
Do not think of winning. Think, rather, of not losing Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
Make adjustments according to your opponent Tekki ni yotte tenka seyo
The outcome of a battle depends on how one handles emptiness and fullness (weakness and strength) Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari
Think of the opponent's hands and feet as swords Hi to no te-ashi wa ken to omoe
When you step beyond your own gate, you face a million enemies Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
Kamae (Ready stance) is for beginners; later, one stands in shizentai (Natural stance) Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai
Perform kata exactly; actual combat is another matter Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
Do not forget the employment of withdrawal of power, the extension or contraction of the body, the swift or leisurely application of technique Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu
Be constantly mindful, diligent, and resourceful, in your pursuit of the Way Tsune ni shinen ku fu seyo

 

Dojo kun

Dojo Kun er Karaten's fem grundliggende regler for opførsel
 

Søg den perfekte karakter Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto
Vær trofast Makoto No Michi O Mamoru Koto
Vær stræbsom Doryoko No Seishin O Yashinau Koto
Respekter andre Reigi O Omonzuru Koto
Vær ikke voldelig i din optræden Kekki No Yuu O Imashimuru Koto

 

Shōgō titler

Shōgō er et titel (ærestitel) og rangliste system for Dan bærer, som er oprettet af Dai Nippon Butoku-kai (”Japan Budo Encouragement Federation” etableret i 1895 i byen Kyoto). Det består af tre titler, Renshi, Kyoshi og Hanshi som er den højst opnåelige titel.

De Shōgō titler som udstedes af KDS Danmark vil bl.a. bestå af disse tre titler, samt følgende forudgående titler som er Gakushi (Ho) og Junshi (Ho).

Tildeling af en Shōgō titel

Tildeling af en Shōgō titel er baseret på det enkelte individs viden, pædagogiske evner og den enestående udvikling af karakter gennem studiet af kampkunst. Derfor er det vigtigt at indse (især i disse moderne tider og den generelle holdning nogen har til Karate), at disse titler vil være langt vanskeligere at opnå end den konventionelle Dan grad. Shōgō titler vil derfor ikke pr. automatik blive tildelt ved opnåelse af en Dan grad eller via opnået anciennitet. Indehaveren af disse titler skal også have ydet et væsentligt bidrag indenfor udviklingen af Karate-do.

Ansøgning om Shōgō titel

En Shōgō titel kan evt. tildeles en person efter ansøgning, eller hvis personen har været en del af organisationen i længere eller kortere tid.
Uanset hvilken titel man opnår (eller får tildelt), så er det en stor ære at bære en Shōgō titel. Samtlige titler vurderes og tildeles af Shihankai.
Ansøgning om en Shōgō titel skal være skriftlig, og indeholdende begrundelsen for tildeling af titlen. Ydermere skal ansøgning være vedlagt to af hinanden uafhængige udtalelser fra personer med nær relation til ansøgeren. Udtalelser skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens personlighed, som retfærdiggør tildeling af en titel.
Shihankai forbeholder sig retten til at kræve yderlige oplysninger fra ansøgeren, samt muligheden for at iværksætte yderlige undersøgelser.

Nye klubber

For nyoptagne klubber eller lignende hvor der er en eller flere dan bærer, kan der højst tilskrives en titel svarende til Gakushi, eller slet ingen titel. En vellykket optagelse af klubben under KDS Danmark er således ikke ensbetydende med tildeling af en høj Shōgō titel.

Anvendte Shōgō titler ved KDS Danmark

Titel

Beskrivelse

Gakushi-Ho
Gakushi
Junshi-Ho
Junshi

Disse titler refererer til de enkelte faser i den studerendes udvikling indenfor Karate-Do, såvel som den personlige udvikling.

Renshi
Kyoshi

Disse to titler svarer til et niveau, hvor den studerende har opnået en ekspert viden indenfor Karate-Do. Den studerende har ydermere vist en ekstraordinær indsats indenfor udviklingen af Karate-Do.

Hanshi

Hanshi titlen er den højst opnåelige titel. Den kræver ekspert viden indenfor Karate-Do, samt fuld hengivenhed til udførelsen af Karate-Do som kampkunst.

Mindstekrav for opnåelse af Shōgō titler

Shōgō

Kanji

Min.alder

Min.træning

Dan grad interval

Gakushi-Ho

学士 - 仮

17 år

6 år

1. til 5. Dan

Gakushi

学士

20 år

8 år

1. til 5. Dan

Junshi-Ho

準士 - 仮

23 år

10 år

2. til 5. Dan

Junshi

準士

26 år

12 år

2. til 5. Dan

 

Shōgō

Kanji

Min.alder

Min.træning

Dan grad interval

Renshi

錬士

35 år

16 år

3. til 5. Dan

Kyoshi

教士

45 år

30 år

4. og 5. Dan

Hanshi

範士

55 år

35 år

5. Dan

Bælte (obi)

Hos nogle organisationer må der bæres et rød/hvidt bælte ved Kyoshi titlen eller et rødt bælte ved opnåelsen af Hanshi titlen. Dette er ikke tilladt under KDS Danmark, her bæres det sorte bælte.
Det er tilladt at anvende titlen som et supplement til ens navn eller lignende. Dog må titlen ikke broderes eller sys på bæltet eller gien m.m.

"In our physical movements, there are those that are natural and others that are not. Through the practice of Karate-do, we can learn to differentiate between the two and also learn to acquire natural movements. We also learn of the power that nature endowed us with and how to use it, for a man has a great deal of hidden power of which he is not aware."

Shigeru Egami (1912 - 1981).

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).